Köpvillkor för beställningar hos Collarbox

Genom att du slutföra din beställning hos Collarbox godkänner du köpvillkoren och ett bindande avtal uppstår för båda parter. Vid fullföljd order skickas automatiskt en orderbekräftelse per epost med information om din beställning samt gällande villkor, som enkelt kan sparas ner eller skrivas ut.

Försäljning sker endast till privatpersoner med leveransadress inom Sverige. Önskar du handla som företag eller önskar leverans utanför Sverige ber vi dig ta kontakt med oss.

Collarbox ingår enbart avtal med myndiga personer (18 år). Eventuella köp av minderårig kräver målsmans godkännande.

Samtliga priser på collarbox.se anges inklusive moms och i SEK. Priserna som anges är de priser som gäller vid inköpstillfället. Priserna kan komma att ändras utan föregående meddelande, eventuella ändringar kommer dock aldrig att påverka beställningar som redan bekräftats i orderbekräftelse som skickats till den epostadress du angivit vid beställning. Erbjudanden gäller alltid så långt lagret räcker om inget annat angivits. Collarbox reserverar sig för eventuella felskrivningar, produktavvikelser, ändrade produkterbjudanden samt slutförsäljningar. I de fall en felaktig bild presenteras ska hänsyn tas till den skriftliga informationen. Om fel föreligger har du som konsument alltid rätt till att reklamera varan.

Alla varor som saluförs och presenteras på collarbox.se finns i lager om inget annat anges. Lagerstatus uppdateras löpande. Collarbox reserverar sig för mindre avvikelser i lagersaldot, skulle en vara ej kunna levereras tar Collarbox omgående kontakt med dig som kund.

Collarbox påbörjar fullgörande av avtalet när du som kund fullföljt en giltig order. Collarbox har fullgjort sin del av avtalet när du fått fullständig leverans av beställda produkter i din besittning. Du som kund har fullgjort din del av avtalet när du erlagt fullgod betalning och mottagit leverans av beställda produkter på det sätt som avtalats. Produkten skall anses vara avlämnad när den kommit till adresserat utlämningsställe.

Avbeställning av order är möjlig utan extra kostnad för kund fram till den tidpunkt innan ordern har skickats. Avbeställning efter det att ordern skickats, till dess att den är levererad eller finns hos ombud, kan göras mot tillkommande kostnad (fn 300kr). Du som kund är skyldig att mottaga försändelsen när din order är skickad. En avbeställning är ej giltig innan bekräftelse härom är utskickad av Collarbox.

Collarbox drivs av Beet AB, organisationsnummer 556911-3789 som agerar säljande part i ingått avtal.

Betalning

Betalning på Collarbox.se sker genom Klarna. Klarna Checkout uppvisar de betalningsalternativ som kan erbjudas dig. Aktuella betalningsalternativ som för närvarande kan komma att erbjudas genom Klarna Checkout är faktura, delbetalning, kortbetalning eller direktbetalning via bank. Där så är möjligt ligger faktura som förvalt betalningsalternativ. Vid betalning med faktura gäller Klarnas vid var tid gällande fakturavillkor; f.n. 14 dagars kredit, en påminnelseavgift tillkommer vid utebliven betalning. Har du handlat för under 60 kr tillkommer 29,00 kr, och har du handlat för 60 kr eller mer tillkommer 60,00 kr i påminnelseavgift. Även en dröjsmålsränta motsvarande 24 % plus vid var tid av Riksbanken fastställd referensränta. Väljer du faktura eller delbetalning kan Klarna komma att ta en kreditupplysning. För mer information och fullständiga villkor kring ditt valda betalningsalternativ, se www.klarna.com.

Klarna åtar sig att vid var tid vara validerad enligt Payment Card Industry Data Security Standards (“PCI DSS”). Collarbox åtar sig att vid var tid agera i enlighet med PCI DSS.

Collarbox använder sig av SSL-certifikat och all information och transaktioner skickas krypterat via en säker anslutning.

Dina personuppgifter hanteras i enligt med PuL (personuppgiftslagen) och Collarbox lämnar aldrig ut personuppgifter till tredje part, såvida det inte föreligger särskilda skäl, t.ex. om polis eller åklarare begär ut uppgifter.

Leverans och frakt

Fri frakt gäller för alla skjortbeställningar, annars kostar frakten 59kr.

Din leverans skickas normalt närmast efterföljande arbetsdag från beställningstillfället, förutsatt att varan finns i lager. Om varan eller delar av beställningen inte finns i lager eller är en del av beställningssortimentet sker leverans så snart komplett order finns tillgänglig. Beräknad leveranstid för beställningssortimentet är två veckor. Om leveransen blir försenad ska Collarbox omgående informera dig som konsument om anledningen till förseningen och upplysa om ny leveranstidpunkt om så är möjligt. Om felet inte kan åtgärdas inom skälig tid och leveranstid är av väsentlig betydelse har du som konsument rätt att häva köpet.

Collarbox nyttjar Schenker som logistikpartner. Produkter levereras med det spårbara alternativet ”SCHENKERparcel Ombud”. Leverans enligt leveransalternativet ”SCHENKERparcel Ombud” sker normalt inom två till fyra helgfria vardagar räknat från dagen då beställningen skickats från Collarbox lager. Du blir aviserad när du kan hämta ut paketet hos ditt ombud. Avisering om att ditt paket finns att hämta ut kommer via sms, epost eller brev. Påminnelseavisering kommer 7 dagar efter ankomst till paketombud. Försändelse ska hämtas ut inom 14 dagar från aviseringsdatum. Ej uthämtade försändelser återsänds till Collarbox och du som kund blir då debiterad en återhämtningsavgift om 300 kr inklusive moms. Var noga med att alltid ange korrekt leveransadress, du är själv ansvarig om adressen är felaktig och varorna inte når fram till dig.

Du kan spåra din försändelse genom att ange ditt sändnings-/kolli-ID här; www.dbschenker.se.

Om en försändelse inte anländer till dig inom förutsatt tid, vänligen hör av dig till oss via epost kundservice@collarbox.se eller ring oss på 08-409 260 00.

Skulle paketet komma fram i skadat skick ber vi dig om möjligt anmäla detta till utlämningsstället direkt på plats eller snarast ta kontakt med vår kundservice. Spara alltid den bekräftelse du får på att ditt gods är skadat. När du hämtat upp ditt paket på utlämningsstället är det viktigt att du omgående kontrollerar innehållet. Om innehållet i paketet är skadat/defekt ska du inom skälig tid, 2 månader, inkomma med en reklamation till oss.

Ångerrätt

Collarbox följer de regler och direktiv enligt gällande lagar avseende bland annat konsumentens ångerrätt. Full ångerrätt gäller för oanvända plagg inom 14 dagar från uthämtningsdatumet. För att du ska kunna nyttja din ångerrätt måste du inom 14 dagar från komplett leverans meddela Collarbox om ånger. Varan ska därefter, inom 14 dagar, returneras i oskadat skick med samtliga varuetiketter samt originalförpackning. Som konsument har du rätt att öppna förpackningen och kontrollera varan inom rimliga gränser, dock inte ovårdat. Produkter som utsatts för parfym, smink, röklukt eller annat som lämnat märke eller lukt, räknas inte som originalskick och utger grund för värdeminskning upp till 100% av varans värde. Varorna som ska returneras skall skickas tillbaka enligt Collarbox anvisningar. Vid retur är det du som kund som står för frakten och ansvarar för att den returnerade varan kommer fram i oskadat skick. Spara alltid ditt sändningskvitto från leverantören. Vid ånger meddelar du Collarbox via mail, kundservice@collarbox.se. Kom ihåg att ange ditt ordernummer som är angivet på din orderbekräftelse. Det går även bra att använda ångerblanketten från Konsumentverket.

Bytesrätt

Full bytesrätt gäller för oanvända plagg inom 14 dagar från uthämtningsdatumet. För att du ska kunna nyttja din bytesrätt måste du inom 14 dagar från komplett leverans meddela Collarbox om byte och därefter, inom 14 dagar, returnera varan i oskadat skick med samtliga varuetiketter samt originalförpackning. Som konsument har du rätt att öppna förpackningen och kontrollera varan inom rimliga gränser, dock inte ovårdat. Produkter som utsatts för parfym, smink, röklukt eller annat som lämnat märke eller lukt, räknas inte som originalskick och går därför inte att byta. Varorna som ska bytas skall skickas tillbaka enligt Collarbox anvisningar. Vid byte är det du som kund som står för frakten och ansvarar för att den returnerade varan kommer fram i oskadat skick. Spara alltid ditt sändningskvitto från leverantören.

Om du önskar byta en vara vänligen kontakta oss per telefon 08-409 260 00 eller epost kundservice@collarbox.se, kom ihåg att ange ditt ordernummer som är angivet på din orderbekräftelse.

Återbetalning

När du som konsument returnerar hela ordern återbetalas beloppet i sin helhet inklusive skatt och eventuella avgifter och frakt. I de fall du som konsument returnerar delar av en order återbetalas endast beloppet för den returnerade varan. Pengarna återbetalas med samma betalningsmetod som vid beställningen. Returneras inte varan i originalskick kan vi komma att göra prisavdrag motsvarande varans värdeminskning. Returfrakt betalas av dig som konsument. Återbetalning sker inom 14 dagar från det att Collarbox meddelats under förutsättning att varan återkommit till Collarbox. Vid reklamation sker återbetalning inom skälig tid.

Reklamation

Om något skulle vara fel på en vara som du har köpt från Collarbox ber vi dig inkomma med en reklamation till kundservice@collarbox.se. Reklamationen ska göras inom skälig tid från mottagen vara. Skälig tid är alltid två (2) månader. Returfrakten bekostas av dig som kund och ersätts, inom rimliga gränser, vid godkänd reklamation. Spara alltid kollinumret och sändningskvittot. Collarbox förbehåller sig rätten att ersätta defekt vara med en felfri likadan eller motsvarande vara. Har varan blivit skadad eller förstörd på grund av ovarsamhet och/eller att skötselråden inte följts har Collarbox rätt att inte godkänna reklamationen och debitera eventuella fraktkostnader. Du som konsument har 3-års reklamationsrätt. Vid eventuell tvist följer vi Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer. För ytterligare vägledning kan du som konsument använda dig av EUs online-plattform för tvistlösning (ODR).

Force Majeure

Collarbox är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta avtal, om underlåtenheten har sin grund i befriande omständighet enligt nedan och omständigheten förhindrar, försvårar eller försenar fullgörandet. Befriande omständigheter är bland annat, men inte begränsat till, åtgärder eller underlåtenhet från myndighet, ny eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, sabotage eller olyckshändelse av större omfattning. I force majeure ingår myndighetsbeslut som påverkar marknad och produkter negativt, till exempel beslut om varningstexter, försäljningsförbud med mera eller en onormal nedgång i marknaden.

Hävningsförbehåll

Collarbox förbehåller sig rätten att häva avtalet i det fall kunden handlat i ond tro på grund av felaktigheter som kunden känt till eller borde ha insett, såsom felaktiga uppgifter om pris eller kvantitet på collarbox.se. I det fall hävningsförbehållet görs gällande har kunden inte rätt till skadestånd eller annan kompensation från Collarbox.

Polisanmälan

När du lägger en beställning på collarbox.se loggas ditt IP-nummer. Collarbox polisanmäler rutinmässigt alla falskbeställningar, bedrägerier och bedrägeriförsök.

Svensk lag

Svensk lag tillämpas på detta avtal och eventuell tvist som härleder från avtalet.